shadow_left
Logo
Popularne
Shadow_R
 
   
Statut

 Logo

 

STATUT

 Krajowego Związku Zawodowego

Inżynierów i Techników

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 Spis treści:

Rozdział I.            Postanowienia ogólne.

Rozdział II.           Cele i zadania oraz sposoby i formy ich realizacji.

Rozdział III.          Zasady nabywania i utraty członkostwa.

Rozdział IV.         Prawa i obowiązki członków.

Rozdział V            Struktura organizacyjna organów i ich organizacja oraz sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Związku.

Rozdział VI.         Krajowa, wojewódzka i powiatowa Komisja Rewizyjna.

Rozdział VII         Majątek i fundusze Związku.

Rozdział VIII        Likwidacja Związku.

Rozdział IX.         Postanowienia końcowe.

 

Treść Statutu do wglądu lub pobrania dostępna jest  Tutaj.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 10 - 10 z 10