shadow_left
Logo
Popularne
Shadow_R
 
   
Krajowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Bezpieczeństwa i Higieny Pracy również poczuwa się do odpowiedzialności za właściwe relacje między pracodawcami i ich służbami. Powyższe słowa nie są czczą deklaracją. Chcemy, by stanowiły one kierunek działania Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w przyszłości. Zamierzamy bardziej niż dotychczas otworzyć się na potrzeby pracodawców. Położymy większy nacisk na działania zapobiegawcze, na doradztwo, a ponadto na bogatszą i bardziej odpowiadającą zapotrzebowaniu pracodawców informację utrzymując wysoki poziom profesjonalizmu  naszych członków.

   Mówiąc krótko, chcemy, by pracodawcy - podobnie jak pracownicy i inni partnerzy społeczni - dostrzegali w nas kompetentnego doradcę i partnera, któremu można zaufać.

     Wiedza osoby pełniąca obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest w procesie organizowania bezpiecznej  pracy kluczowa. Świadomość tego nie jest jeszcze powszechna, ale my w naszej działalności będziemy kierować się taką właśnie wizją miejsca i roli osób pełniących obowiązki służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Henryk Kowalski

Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego

Inżynierów i Techników Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

< Poprzedni